Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HAGA 12:6 M.FL. KV FURIREN I HAGA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV FURIREN I HAGA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

HAGA 12:6

HAGA 12:11

Beskrivning

Mot korsningen Haga Nygata - Västra Skansgatan vänder sig en byggnad (uppförd 1871) med ett diagonalt avskuret hörn. Bostadshusen Haga Nygata 7-9 och Västra Skansgatan 5-7 är sammanbyggda och bildar ett gemensamt gårdsrum där gårdarna avskiljs genom ett plank. Gården har en bevarad vattenpump och ett utedass. Gårdsytan är täckt med storgatsten och kullerstensbeläggning.
Museet "Hem i Haga" drivs av Göteborgs historiska museum och omfattar museirum i byggnaderna Haga Nygata 7-9. Bottenvåningen på Haga Nygata 7 innehåller olika museilägenheter. "Järnbärarens" hem är från 1800-talets första hälft. "Skomakarens verkstad" är ett kök ko...

Läs mer i eget fönster