Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, THORILD 12 GALLIONEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Thorild12 120327 (1).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FD DOMUS UDDEVALLA (inakt.), GALLIONEN (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Parkeringshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Parkeringshus

THORILD 12

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Det f s Domusvaruhuset, nu affärshuset Gallionen, är en stor en- till trevåningsbyggnad som fyller hela kvarteret. Markplan är helt fyllt av affärslokaler med tillhörande utrymmen. Andra våningen upptas till tre fjärdedelar av ett öppet parkeringsdäck. Sista fjärdedelen innehåller kontorslokaler i det som tidigare var en restaurangdel. Ovanför en del av parkeringsdäcket finns också kontorslokaler i en tredje våning.
Byggnaden har två "framsidor" vettande mot gågatorna Kungsgatan och Norra Drottninggatan, och två "baksidor" vettande mot en genomfartsgata och mot en mindre gata, vid den senare finns också byggnadens lastbryggor.
Ex...

Läs mer i eget fönster