Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Berg kn, VÄSTNÅR S:5 LJÅBODARNA OCH MYLTPLOCKARSTAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJÅBODARNA OCH MYLTPLOCKARSTAN (akt.)
Jämtland
Berg

Jordbruk - Fäbod

Jordbruk - Fäbod

VÄSTNÅR S:5

Beskrivning

Ljåbodarna och Myltplockarstan ligger inom Oviksfjällens fäbodområde, som utgör riksintresse för kulturmiljövården (Z 45). I det fjällnära skogs- och myrlandskapet mellan Storsjöbygden och Oviksfjällen finns ett 30-tal fäbodar. Området var tidigare viktiga utmarker för bönderna i de södra storsjösocknarna, som här hade tillgång till rikt bete och goda möjligheter till myrslåtter. Några av fäbodarna är levande. Flera av fäbodmiljöerna kan idag nås med bil från den så kallade Fäbodvägen mellan Persåsen och Börtnan.
"Myltplockarstan" ("Hjortronhotellet", "Hotell Myltan") ligger inom samma samfällighet som Ljåbodarna, ca 250 meter väst...

Läs mer i eget fönster