Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, GUNNEBO 1:64 M.FL. GUNNEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNEBO KYRKA (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GUNNEBO 1:64

GUNNEBO 1:64

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Kyrkotomten
Gunnebo kyrka ligger i ett villaområde i samhällets nordvästra del. Den omgivande villa-bebyggelsen tycks framförallt vara uppförd omkring 1940-1950-talet. Alldeles norr om kyrkan ligger Gunnebo skola, uppförd på 1950-talet.
Kyrkan ligger på en kuperad tomt med gräsytor, lövträd och berg-i-dager. En trappa i två avsatser leder från gatan upp till kyrkobyggnadens två entréer. Det finns även en asfalterad gång från en infart vid tomtens norra del fram till entréerna, vilken kantas av rosen-planteringar. Markytan framför huvudentrén är belagd med kalkstensplattor. Tomtens västra del utgörs av naturtomt och angränsar till ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Saknas