Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, SKATTEGÅRDEN 4 LUNDBY KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDBY KAPELL (akt.)
Östergötland
Mjölby

Boställe och tjänstebostad - Boställe

Boställe och tjänstebostad - Tjänstebostad

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

SKATTEGÅRDEN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Kyrkotomten
Tomten är bebyggd med f d mangårdsbyggnad för komministergården från 1925. I vinkel
ligger flygelbyggnaden som är ombyggd till kapell. Klockstapeln står vid gränsen till tomten i
väster Nordost om bostadshuset finns ett garage som är klätt med röd locklistpanel. Söder om
kapellet ligger ett äldre timrat brygghus. På tomten finns också en sten….. och en gjuten
vattenpump. Tomten omges av ett rödmålat spjälstaket och stora lövträd och vid infarten finns
två grindstolpar av….I öster finns fruktträd och runt bostadshuset rikligt med rabatter.
Gårdsplanen är grusad med en planterad runddel i mitten. I söder finns en st...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Före detta arrendatorsflygeln till Lundby prästgård.