Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, VÄXJÖ 9:7 SKOGSLYCKANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Skogslyckankkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGSLYCKANS KAPELL (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

VÄXJÖ 9:7

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Omgärdning
Kyrkogården är på samtliga sidor omgiven av en gråstensmur av i huvudsak huggna kvaderstenar men
också av enbart tuktad sten. Yngre delar är fogade med bruk medan resterande är kallmurad. Större delen
av mursträckningen är täckt på insidan av en grässlänt.

Ingångar
Kyrkogården har fyra ingångar. Huvudingången är belägen i söder och flankeras av två byggnader som
ansluter till muren, mellan dessa står två grindstolpar. Mellan grindstolparna sitter en dubbelgrind i smidesjärn
och mellan stolparna och byggnaderna två enkla grindar i samma utförande. På den västra byggnaden
är ett träkors uppsatt. Byggnaderna är lik...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Saknas