Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, ÅTTERÅS 3:22 SMÅLANDSSTENARS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Smålandsstenar2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SMÅLANDSSTENARS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅTTERÅS 3:22

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården består av en ursprunglig del från 1956 närmast kyrkan
och en yngre del från 1996 väster om denna. Den äldre delen
har en kvadratisk plan inom vilken en cirkel med gravkvarteren är
inskriven. Längs cirkelns innersida är kistgravskvarter, A – K, med
rundade gravrader där vårdarna står vända mot cirkelns gång. Inne
i cirkeln är tre runda små kvarter med kist- och urngravar, L – M. I
cirkelns mitt är en ceremoniplats, nu omdanad till minneslund. Nya
delen ansluter till den äldre med en osymmetrisk, rundad form av
samma storlek, kvarter O – U. Denna del av kyrkogården är ännu
i princip outnyttjad. I ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Saknas