Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, ASPEKULLEN 1 FD THORDÉN LINES AB REDERIKONTOR Ny sökning Tillbaka till sökning

97321EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UDDEVALLA (akt.), FD THORDÉN LINES AB REDERIKONTOR (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Rättsväsende - Tingshus

Industri - Kontorshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Kontorshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Kontorshus

ASPEKULLEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2012

Byggnaden belägen utmed Strömstadvägen i Uddevalla. Byggnaden är uppförd i två fulla våningar med ett flackt valmat tak. Fasaden ät klädd med skivor av granit. Åt baksidan finns en delvis glasad rotunda som invändigt hyser den svängda trappan till andra våningen. Invändigt finns bevarat väggar med karosseripanel och släta fanerklädda väggar av ädelträ.