Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HÄSTEN 21 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0086-30

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

HÄSTEN 21

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Affärs- och kontorskomplex i hörnet Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan, sex våningar med indragen takvåning. Ljusschakt i mitten av kvarteret. Tidigare hade byggnaden arkader i bottenvåningen. Dessa är idag igenglasade och rymmer butikslokaler. Det fanns också rulltrappor som ledde till en gångbro över Mäster Samuelsgatan, även dessa är idag borta.