Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, DUNKEHALLA 2:3 DUNKEHALLA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Dunkehalla.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DUNKEHALLA KAPELL (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

DUNKEHALLA 2:3

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogårdens form bestäms av platån. Planen är närmast rektangulär
men skärs i nordväst av Dunkehallaåns ravin. Kyrkogården består
av strikt rätvinkliga rektangulära gravkvarter, numrerade 1-30. De
allra västligaste kvarteren har dock en något oregelbunden form
p.g.a. terrängen. Kvarter 3 och 4 är klart avskilda på en lägre liggande
avsats längs Dunkehallaravinen. Gravkapellet ligger i kyrkogårdens
sydvästra del med koret åt väster. I samma del är även huvudentrén,
fl ankerad av kyrkogårdsexpedition i väster och bårhus samt materialgård
i öster. Söder om kapellet ligger en minneslund.

Omgärdning
Kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik