Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, VÄSTER 1:37 SLOTTSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

slottskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SLOTTSKAPELLET (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

VÄSTER 1:37

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården har idag en närmast rektangulär plan. Slottskapellet
ligger i den norra änden, något förskjutet åt väster. Närmast
kapellet, längs muren i nordost och i sydost är två oregelbundna
kvarter: 1 och 2 som är resterna av 1600-talets kyrkogård. I övrigt
upptags hela kyrkogården söder och öster därom av rätvinkliga, till
stor del kvadratiska gravkvarter från 1800-talet: kvarter 4-6, 10-13
och 18-19. Väster om dessa är den gamla allmänna linjen, kvarter
14. Väster om kapellet är en minneslund med urngravkvarteret 8 i
norr. De senast tillkomna kvarteren är 7 i nordost och 21 i söder,
vilka nyttjar tidigare oanvänd mark i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik