Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, PÅSKLILJAN 1 S:T NIKOLAI KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T NIKOLAI KAPELL (akt.), SANKT NIKOLAI KAPELL (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

PÅSKLILJAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Kyrkotomten
Kyrkan med församlingsgården ligger mitt på tomten med asfalterade parkeringsytor mot nordost. Framför kapellet finns en något upphöjd gräsmatta med en liten stödmur. Här är en rad med oxlar planterade. Gångarna fram till församlingsgårdens entré är asfalterade. På framsidan finns också cykelställ. Mot väster och söder omges byggnaden av gräsmattor. Mot gatan i väster avgränsas tomten av en häck och mot söder av berg-i-dagen och lövskog. På församlingsgårdens baksida finns gräsmatta, lekredskap och perennrabatter.

Övriga byggnader
Framför kapellet i norr står ett fyrkantigt torn som är kyrkans klockstapel. Den byggd...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik