Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, JOHANNESBERG 4 S:T JOHANNES KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
S:T JOHANNES KAPELL (akt.), JOHANNES KAPELL (akt.), SANKT JOHANNES KAPELL (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

JOHANNESBERG 4

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Kyrkotomten
Den västra delen av tomten utgörs av asfalterade parkeringsytor avskilda av planterade rönnar. Ytan framför församlingsgårdens entré i väster är belagd med släta betongplattor i mönster med plattor med synlig ballast. Platsen närmast entrén avskärmas mot väster och norr av en mur av vitslammad betongsten avtäckt med kopparplåt. Mot söder och öster utgörs avskärmningen av en häck av häckoxbär. Tillsammans med muren leder den besökarna fram mot församlingsgårdens entré. Det gör att det skapas en ombonad och välkomnande gård framför entrén. Här finns också planteringar med rosor. På övriga sidor omges församlingsgården av ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik