Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västervik kn, NÄTET 171 SANKT ANDREAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANDREAS KAPELL (akt.), ANDREAS KAPELL (akt.)
Kalmar
Västervik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

NÄTET 171

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkotomten
Kyrkogård saknas. Anläggningens båda byggnadskroppar omgärdar en liten torgbildning
framför kapellets huvudingång. Mot infartsvägen från söder samt mot Norra vägen avgränsas
tomten av ett blåmålat staket av trä och järn. Söder om kapellet står klockstapeln.

Inventeringsår 1999

Se Historik