Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mörbylånga kn, GÅRDBY KYRKA 1:1 GÅRDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd868006

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅRDBY KYRKA (akt.)
Kalmar
Mörbylånga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÅRDBY KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Beskrivning av kyrkogården

Allmän karaktär
Gårdby kyrkogård är idag rektangulär till formen. Ytor för gravplatser finns i alla väderstreck
utom väster. De största ytorna finns söder om kyrkan. Idag har kyrkogården en komplicerad
kvartersindelning där i det närmaste varje rad med gravvårdar utgör ett kvarter. För att
underlätta såväl för författaren av denna rapport som för läsaren har ett förenklat system
använts. Kyrkogården har delats i tre områden kallade A, B och C. Område A ligger sydväst
om kyrkan, område B sydost om kyrkan och C öster och norr om kyrkan.

Omgärdning
Hela kyrkogården omgärdas av en kalkstensmur. In...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.