Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, KVENNEBERGA 1:6 KVENNEBERGA KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Kvenneberga1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KVENNEBERGA KAPELL (akt.)
Kronoberg
Alvesta

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Begravningsplats

KVENNEBERGA 1:6

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kvenneberga kyrkogård är av medeltida ursprung och tidigare låg här en medeltida träkyrka vilken revs
i samband med att man lät uppföra en ny gemensam stenkyrka för Kvenneberga och Hjortberga församlingar
i Hjortsberga på 1830-talet. Det kapell som idag står på den gamla kyrkans grund uppfördes i
början på 1980-talet. Kyrkogården ligger på ett markerat höjdläge i landskapet och omges av åker- och
betesmarker. Kyrkogårdens fyra gravkvarter fördelar sig på de smala gräsytor som omger kapellet. Den
huvudsakliga utbredningen är koncentrerad till kyrkogårdens södra sida.

Omgärdning
Kyrkogården omgärdas av en kal...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik