Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, CITADELLSTADEN 5:1 SANKT JOHANNES KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad mot söder.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT JOHANNES KYRKA (akt.)
Skåne
Landskrona

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

CITADELLSTADEN 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Historia
När ”Gamla begravningsplatsen” i centrala Landskrona inte längre gick att utvidga anlades istället 1877 ”Nya begravningsplatsen”, efter ritningar av arkitekt Fredrik Nielsen. Den har senare utökats vid flera tillfällen och nya områden med olika karaktärer har skapats. 1908 utökades kyrkogården åt väster, ritad av stadsträdgårdsmästaren Åke Granberg. Då tillkom huvudgången och några sidoaxlar av lindalléer. 1922 byggdes kyrkogården ut ytterligare åt väster, ritad av stadsarkitekt Frans Ekelund. Denna del benämns ”Landskrona kyrkogård” och här ligger ”Centralplatsen”.
1960 utökades kyrkogården åt söder, kallad ”Gröna kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik