Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, ÄNGSKLOCKAN 1 BUNKEFLO STRANDKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BUNKEFLO STRANDKYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÄNGSKLOCKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2017

Kyrkomiljön
Bunkeflostrand ligger vid havet i sydvästra delen av Malmö. Området har varit bebott sen förhistorisk tid visar fornlämningar. Fram till 1700-talet bodde socknens befolkning i byarna Bunkeflo, Vintrie och Naffentorp cirka fyra kilometer inåt land. Strandmarken var utmarker till byarna på slätten. Marken gick inte att odla på, den översvämmades ofta, men kunde användas till bete på sommaren. När kalk- och cementindustrier kring sekelskiftet 1800/1900 startade i grannkommunerna började strandmarkerna befolkas av arbetare och fiskare. På 1960-talet köptes strandängarna av ett byggbolag som tättbebyggde området med radhus o...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se Historik