Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, FRITSLA 3:59 FRITSLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_98.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRITSLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRITSLA 3:59

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Fritsla kyrkogård utgörs av två separata begravningsplatser, en äldre som omger kyrkobyggnaden samt en fristående nyare utvidgning belägen ett stycke åt nordöst.

Den äldsta kyrkogården är rektangulär till formen och inhägnas av en mossbevuxen kallmurad stenmur av huggen sten. Muren kantas av en trädkrans, där samtliga träd är högvuxna med stora trädkronor. Ingångar i väster, öster och söder via smidesgrindar.

Kyrkogården är gräsbevuxen utan tydlig kvartersindelning. Kyrkogårdsgångarna är asfalterade närmast kyrkan samt ut till grindarna. Den västra gången är belagd med plattor och övriga gångar är grusade. På kyrkogårdens västra d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik