Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, GUSTAVSBERG 3:2 TYDJE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

B956_09-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYDJE KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

GUSTAVSBERG 3:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Tydje kyrkplats är belägen ca två km söder om Tösse nya kyrka i samma öppna odlingslandskap. Kyrkplatsen ligger på en sandås i anslutning till en samlad, byliknande gårdsbebyggelse med gårdarna Tydje Stom och Tydjebyn väster om kyrkplatsen. Det finns uppgifter om åtminstone tre träkyrkor i Tydje. En skall ha blivit nedbränd av danskar och norrmän på 1600-talet, varefter en ny kyrka byggdes upp vilken i sin tur ersattes av en ny 1754 som sedan revs 1848.

Anläggningen består idag av kyrkogården, ett gravkapell från 1955 och en klockstapel från 1951.

Kyrkogården är relativt liten till ytan och har en kvadratisk form, belägen i ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik