Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, VRETA KLOSTER 1:9 VRETA KLOSTERS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

dee10005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VRETA KLOSTERS KYRKOGÅRD (akt.), VRETA KLOSTERS KYRKA (akt.)
Östergötland
Linköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kloster

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VRETA KLOSTER 1:9

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården i Vreta kloster faller naturligt ut som fyra separata kyrkogårdar belägna intill
varandra. Detta beror inte minst på att de olika delarna särhägnats efter tillkomst. Detta
innebär att beskrivningarna nedan kommer att följa denna indelning och beskrivas med var sin
huvudrubrik med de enskilda kvarteren som underrubriker.

Kyrkogårdens kvarter var tidigare angivna med nummer på den gamla kyrkogården och
bokstäver på den nya. Numera tillämpas ett gemensamt siffersystem. Här anges de nya
numren först och de gamla sedan efter ett bindestreck, ex 14-2c, där 14 är det nya
kvartersnumret och 2...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik