Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mark kn, SKEPHULT 3:1 SKEPHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_100.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEPHULTS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mark

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SKEPHULT 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkogården har kvadratisk form med kyrkan placerad ungefär i mitten. Kyrkogården inhägnas av mossbevuxna kallmurade stenmurar, som i öster har kraftigare dimensioner för att den där också fungerar som stödmur ned mot den lägre angränsande marken. Muren kantas av högväxta lönnar med stora kronor i rader uppblandat med några andra trädsorter, troligen härrör lönnarna från en hel trädkrans. Den enda ingången finns genom en smidesgrind i söder i höjd med kyrkans sydportal.

Kyrkogården är gräsbevuxen och genomkorsas av grusade gångar. I den norra muren finns en mindre förrådsbyggnad, vitmålad med spåntak, lika kyrkan. Längs med kyrkans...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik