Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bengtsfors kn, TORRSKOGS-BÖN 1:150 GUSTAVSFORS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUSTAVSFORS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Bengtsfors

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

TORRSKOGS-BÖN 1:150

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Gustavsfors kapell är beläget i utkanten av samhällets södra del. Bebyggelsen i området består huvudsakligen av egnahem från början och mitten av 1900-talet. Förutom en bostadsfastighet i söder omges kapelltomten av skogsmark. Vid sidan av själva kapellet finns en klockstapel samt en förrådsbyggnad med avträde. Själva tomtmarken upptas, förutom av en mindre grusväg, av gräsytor närmast kapellet och klockstapeln samt skogsmark längs kanterna. Klockstapeln (1959) är uppbyggd av runda stockar som står på ett fundament av betongplintar och bjälkar, vilket täcks av brädor. Klockstapeln har ett sadeltak av brädor. Den enkla förrådsbyggnad...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas