Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskoga kn, LUNNEDET 2:5 LUNEDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 540.15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNEDSKYRKAN (akt.)
Örebro
Karlskoga

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LUNNEDET 2:5

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Framför kyrkans entré finns en asfalterad yta som ansluter till områdets asfalterade vägnät. Asfalten bryts upp av en rundel med ett prydnadsträd, hängkaragan. I anslutning till entrén finns en fristående klockstapel som omgärdas av en gräsmatta som möblerats med bänk och bord. Marken norr, öster och väster om kyrkan består av vidsträckta öppna gräsytor. Framför det glasade partiet vid koret mot söder, breder en betad hagmark ut sig, som under sommarhalvåret fylls med betande kor. Längre bort syns sjön Lonnen, som utgör en del av Bergslagskanalen.

Inventeringsår 1999

Se Historik