Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, ORION 2 NORRSTRANDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

540.21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRSTRANDSKYRKAN (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ORION 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Norrstrandskyrkan ligger i anslutning till den östra infarten till Karlstad. Öster om kyrkan, i kvarteret Pilen, ligger flera trevånings flerbostadshus byggda under 1940-talet och på andra sidan Sundstavägen, i kvarteret Spiran, finns hyreshus uppförda under 1930-talet i funktionalistisk stil. Kyrkan har ett öppet läge i parken vid Sundstatjärn. På andra sidan parken syns Sundsta-Älvkullegymnasiets byggnader. Anläggningen består av kyrka med vidbyggt församlingshem och klockstapel samt söder därom en fristående administrationsbyggnad, pastorsexpedition.
Norrstrandskyrkan med tillhörande församlingshem omges av stora öppna gräsytor....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik