Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, TRÖNÖ PRÄSTBOL 2:2 TRÖNÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4019-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÖNÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

TRÖNÖ PRÄSTBOL 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 1999

Trönö gamla kyrka är belägen på den norra sidan i den öppna dalgångsbygden längs Norralaån. Dalgångsbygden med de välbevarade byarna Långbro, Dalösa och Fly samt kyrkomiljön kring Trönö gamla kyrka utgör riksintresseområde för kulturmiljövården.

Kyrkogården ligger på en höjd och är omgiven av åkermark. Läget är högt och fritt med en vid utblick över dalgången. Bogårdsmuren är av gråsten och täcks av ett sadeltak av tjärade bräder. Stigluckor finns i öster och söder varav den ena har en övre våning med en predikoglugg ut mot kyrkogården. På kyrkogårdens västra del står en spånklädd klockstapel av ålderdomlig typ. Kyrkogården är ...

Läs mer i eget fönster