Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, TÖNNERSJÖ 8:1 M.FL. TÖNNERSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K4267:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÖNNERSJÖ KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÖNNERSJÖ 8:1

TÖNNERSJÖ 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2000

Kyrkan ligger något förskjuten mot norr, på en i stort sett kvadratisk kyrkogård. Anläggningen gringärdas av en kallmurad stenmur som är mossbevuxen. På insidan av muren växer en häck och innanför denna står en trädrad av blandande trädsorter, bl a oxel, ask och lönn. Grusade gångar löper från öppningar i kyrkogårdsmuren från söder, nordöst, norr samt från ett bårhus i väst och i raka rader mot kyrkan. Runt hela kyrkan löper en grusad gång i cirkelform. Framför södra korsarmsentrén ligger synliga stenhällar, vilka härrör från en äldre och ursprungligen troligtvis längre, stenlagd gång vilken hittades när man lade om gruset i gångarn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik