Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ASSISTENTEN 6 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

ASSISTENTEN 6

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Småstugeområde från slutet av 1940-talet beläget i den sydvästra delen av Hökarängen. Kvarteren är grupperade kring en U-formad gata samt två raka gator i nordsydlig riktning. I områdets mitt finns sparad naturmark med grusade gångvägar. Området omges av naturmark och i norr finns ett angränsade lamellhuskvarter. Den i vinkel tillbyggda och tilläggsisolerade småstugan är från 1947 av typ XIV från Stockholms stads fastighetskontors Småstugebyrå och ligger på en kuperad tomt med berg i dagen. Garagenedfart och bilplats belagda med betong. Mot gatan formklippta tujor i grusbädd innanför slipers.