Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KASSÖREN 7 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

KASSÖREN 7

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Småstugeområde från slutet av 1940-talet beläget i den sydvästra delen av Hökarängen. Kvarteren är grupperade kring en U-formad gata samt två raka gator i nordsydlig riktning. I områdets mitt finns sparad naturmark med grusade gångvägar. Området omges av naturmark och i norr finns ett angränsade lamellhuskvarter. Småstugan är från 1947 av typ X från Stockholms stads fastighetskontors Småstugebyrå. Se även historik under anläggningens byggnader. Huset ligger på en trädgårdstomt med markbeläggning av betongplattor samt trästaket mot gata.