Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKEPPSSKORPAN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Hälso-, sjuk- och socialvård - Vårdcentral och vårdmottagning

SKEPPSSKORPAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Två centrumnära lamellhus från 1947 längs Pepparvägen och vars bottenvåningar inrymmer hälsocentral respektive frisersalong och prylbutik. I södra tomtgräns sophus med träpanel och sadeltak.

Förgårdsmarkens gräsremsa kompletteras av ek, björk och rönn och mellan husen står sparade naturträd intill en piskplats med grönt järnräcke. Intill fasaderna löper en asfalterad väg.

På husens baksidor tar kuperad skog vid efter gräspartier. Från kvarteret Kexburken i norr avgränsar berg i dagen med lövträd.