Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AGENTEN 4 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

KONTORISTEN 5

KONTORISTEN 4

KONTORISTEN 3

KONTORISTEN 2

KONTORISTEN 1

EXPEDITEN 5

EXPEDITEN 4

EXPEDITEN 3

EXPEDITEN 2

EXPEDITEN 1

AGENTEN 4

AGENTEN 3

AGENTEN 2

AGENTEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Småstugeområde från slutet av 1940-talet beläget i den sydvästra delen av Hökarängen. Kvarteren är grupperade kring en U-formad gata samt två raka gator i nordsydlig riktning. I områdets mitt finns sparad naturmark med grusade gångvägar. Området omges av naturmark och i norr finns ett angränsade lamellhuskvarter.

Anläggningen består av tre radhuslängor om totalt 14 byggnader, Småstugebyråns typ XVI som med snett förskjutna huskroppar, som sluter småstugeområdet i norr. De två nord-sydliga gatorna avdelar kvarteren. Mot de friliggande småstugorna avgränsar en grusgång på trädgårdssidan.

Förgårdsmarken består av en gräsremsa med e...

Läs mer i eget fönster