Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KAVRINGEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

KAVRINGEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Två tilläggsisolerade lamellhus från 1940-talet, placerade i vinkel gentemot varandra, straxt sydöst om Hökarängens centrum. Byggnaderna ligger i lätt kuperad terräng. I innervinkeln mot sydväst bildas en bakgård med gräs, buskar, sparade träd och en gångväg. Här finns också infartsvägen till garagen i husnr 1. Framför husen, på utsidan av vinkeln, finns rabatter, asfalterade gångar och gräs. Mot nordväst vidtar Sirapsvägen, mot nordost en p-plats, en skogskulle, en gångväg och tunnelbanan. Mot sydost vidtar en gångväg och en skogskulle och mot sydväst en skogskulle.