Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KANELSTÅNGEN 2 M.FL. HÖKARÄNGENS CENTRUM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖKARÄNGENS CENTRUM (akt.)
Stockholm
Stockholm

Handel och bankväsende - Centrumanläggning

Handel och bankväsende - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Handel och bankväsende - Centrumanläggning

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

VITPEPPARN 2

SOCKERBITEN 2

RÅGSIKTEN 2

KANELSTÅNGEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen utgörs av Hökarängens centrum, med de byggnader som omger torget och gågatan. Centrumet är lokaliserat i stadsdelens mitt mot dess gräns i norr, på västra sidan om tunnelbanestationen.
När centrumet byggdes i slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet blev det landets första gågata. Den invigdes 1952. Tanken på trafikseparering var ingen ny tanke, men att en butiksgata utan trafik skulle fungera ansågs länge som en omöjlighet.
Hökarängens planstruktur och bebyggelse börjades planeras 1945, men planerna kom att ändras då bebyggelsens omfattning ökade, och därmed centrumets omfattning. Stadsplanedirektören Sven Mark...

Läs mer i eget fönster