Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HOVMÄSTAREN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

HOVMÄSTAREN 1

HOVMÄSTAREN 2

KYPAREN 1

KÖKSMÄSTAREN 1

VAKTMÄSTAREN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Det så kallade Yrkesgatsområdets södra hälft från 1940-talets sista år som har ett motsvarande grannskap på norra sidan Fagersjövägen. Åtta spritputsade lamellhus ritade av Edvin Engström för Stockholmshem ligger grupperade i ett varierat mönster på båda sidor av Kontoristvägen. I kvarteret Vaktmästaren öster om Kontoristvägen finns en förskola i ett av husen och gården rymmer en större lekplats med sandlådor och sentida lekredskap innanför buskar och ett grönt spjälstaket. Intill står sittbänkar mot gröna träspaljéer. på gårdsytan reser sig två höga pilar, varav en vid en piskplats. Längs fasaderna prydnadsbuskar i rabatter med kan...

Läs mer i eget fönster