Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HÖKARBODEN 2 M.FL. 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
2 (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

HÖKARBODEN 2

HÖKARBODEN 3

HÖKAREN 1

PAPPERSSTRUTEN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Fem punkthus från 1948 i gul ädelputs i en svängd stigning längs Russinvägen. Sjuvåningshusen är relativt likartade men ritade av olika arkitekter och ligger grupperade i en halvcirkelform runt ett bergsparti med sparad naturmark. Naturmarken är i hög grad bevarad ända in till husfasaderna. Vissa skillnader finns mellan fastigheterna när det gäller parkeringsytors storlek och markbeläggning. Hökarboden 3 uppvisar ölaädsk kalksten på gångar medan det på den mer bearbetade marken i Pappersstruten ligger betongsten på gångar och vid entréer.