Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, AFTONEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

AFTONEN 1

HELGDAGEN 1

JULDAGEN 1

MORGONEN 3

NYÅRSDAGEN 2

PINGSTDAGEN 1

PÅSKDAGEN 2

SÖCKENDAGEN 1

SKYMNINGEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Stort grannskap med flerbostadshus från 1947-49 i Hökarängens nordöstra hörn, det så kallade Veckodagsområdet, i norr och öster avgränsat av Örbyleden respektive Nynäsvägen. Längs Örbyleden sluter sig byggnaderna och de avskiljs från vägen av ett grässtråk med enstaka lövträd. Mot Nynäsvägen sluter ett bullerplank och ett gångstråk mot Skönstaholm och Farsta.

Centralt i området, i kvarteren Morgonen och Aftonrodnaden, återfinns områdets grannskapscentrum med butiker, äldreboende, daghem och skola. Se respektive anläggning.

Veckodagsområdets 27 likartade, spritputsade lamellhus i dova kulörer ligger utplacerade i ett flackt landska...

Läs mer i eget fönster