Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Öckerö kn, BJÖRKÖ 1:153 BJÖRKÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3577.32

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKÖ KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Öckerö

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

BJÖRKÖ 1:153

Beskrivning

Inventeringsår 2005

BJÖRKÖ KYRKA är omgiven av en mindre, mestadels gräsbevuxen kyrkotomt. På flera sidor avgränsas tomten av klippta oxelhäckar. Invid kyrkans väggar, framförallt på sydsidan, finns prydnadsbarrväxter och lövbuskar av olika slag. Omedelbart öster om kyrkan ligger PRÄSTBOSTADEN, vilken är uppförd ungefär samtida med kyrkan och byggd med fasader i gult tegel. Norr om kyrkan ligger ett DAGHEM, uppfört och drivet i församlingens regi. Ytterligare en bit norrut finns en SKOLA.

Inventeringsår 1999

Se Historik