Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, Å 1:4 ÅH KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3580.36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅH KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Å 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2005

ÅH KYRKA ligger i den norra delen av Åh stiftsgårds område. Kurs- och lägergården Åh grundades 1937 och är belägen vid kusten i backig terräng bevuxen med tall och med berg i dagen. I området finns även en del äldre ädellövträd. Bilvägar leder mellan de olika husen. De flesta av områdets byggnader har fasad av rödmålat trä och röda tegeltak. Här finns ett antal hus med totalt 220 platser för övernattning, liksom personalbostäder. Centralt i området finns huvudbyggnaden som innehåller kurslokaler och matsalar. Det är en stor byggnad från 1990-talet, klädd med vitmålad locklistpanel och försedd med tegeltak. Kyrkan är belägen i en bac...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas