Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4 GUNNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1980-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARPS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Gunnarps kyrka är högt placerad i byn och omges av ett vackert skogslandskap. Framför huvudentrén i väster finns en asfalterad parkeringsplats.

Sydväst om kyrkogården finns en EKONOMIBYGGNAD från 1950-talet med spritputsade fasader, enkeldörrar samt pardörr i söder med tunn brun panel, 1 st fönster, 1-luft, klotlampor. Taket är ett platt tak täckt med kopparplåt. Mot norr är fasaden klädd med tunna naturstensblock.

FÖRSAMLINGSHEMMET som byggdes ca 1991-92 ligger i norr och är uppfört med rödmålad träpanel, sadeltak med 2-kupigt rött lertegel, farstukvist, 1-glasfönster m.m.


KYRKOGÅRDEN
Kyrkan kringgärdas av en stenmur samt trädr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik