Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Habo kn, BRÄNNINGE 2:160 SANKT JOHANNES KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/166:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT JOHANNES KYRKA (akt.)
Jönköping
Habo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

BRÄNNINGE 2:160

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Centralkyrkan ligger med koret åt öster på en närmast triangulär tomt med gräsmatta och klockstapel i sydost. Kyrkan är i nordväst sammanbyggd med församlingshem och pastorsexpedition. Detta sammanhängande komplex utgörs av två långsmala byggnadskroppar som är sammanlänkade med en entréhall. Det binds samman med kyrkan via dess vapenhus, men kyrkan upplevs ändå som en klart självständig och åtskild byggnadskropp som dominerar vyn från vägen i sydost.

Inventeringsår 1999

Se Historik