Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, LUNDBYSKOGEN 1 HJO FOLKHÖGSKOLAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/251:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJO FOLKHÖGSKOLAS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkhögskola

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

LUNDBYSKOGEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Det åttasidiga kapellet ligger med koret mot öster som en egen och högre byggnadskropp utanför folkhögskolans sydöstra ände. Det förbinds via ett lägre samlingsrum med två av skolans längor, en i norr och en i väster. De har båda stora glasade väggpartier som växlar med en diagonalt liggande ljusgrå träpanel. Taken är av pulpettyp och täcks av ljusgrå plåt. Ytan direkt väster om kapellet är täckt med cementplattor och avgränsas med en rundad mur av tuktad kalksten. På andra sidan denna är en gräsmatta med klockstapeln som omgärdas av björkar.

Inventeringsår 1999

Se Historik