Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tidaholm kn, SUNTAK 20:1 SUNTAKS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/310:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNTAKS GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Tidaholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

SUNTAK 20:1

Beskrivning

Inventeringsår 2019

Suntaks socken ligger i östra utkanten av den kyrktäta Falbygden. Den gamla kyrkan låg vid storskiftet 1817 på gränsen mellan fastigheterna Stommen, som var boställe för Skaraborgs regementspastor, och Klostergården som delvis var avstyckad till klockargård, samt frälsehemmanet Storegården. Kyrkan ligger på en mindre men markant höjd och något avsides i byn. Vid kyrkan ligger Suntaks f.d. folkskola, idag sockenstuga. I byns södra del finns ett betydande gravfält som använts från äldre järnålder och sannolikt tills att kyrkans begravningsplats togs i bruk.

Av de nio gårdarna i Suntaks by flyttades samtliga utom Storegården ut i s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Kyrkan ligger på en kulle med koret åt öster inom en närmast kvadratisk kyrkogård. Kring kyrkogården löper en kallmur av gråsten med öppning i söder och rad av äldre lönnar. I kyrkogårdens sydvästra hörn finns den kallmurade sockeln efter en 1918 riven klockstapel. I motsatt hörn står ett stegskydd från 1953 med pulpettak täckt av tjärpapp. Kyrkogården saknar helt gångar och har väl bibehållit sin ålderdomliga karaktär. Av gravvårdar finns bara en orubbad sydväst om kyrkan, en empiresten. Framför kyrkans sydportal ligger i marken, förutom några hällar av råbruten kalksten, två gravhällar från 1600- samt 1700-tal och en liljesten med...

Läs mer i eget fönster