Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RUNGELN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med kategoriboende

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

YMSEN 3

YMSEN 2

YMSEN 1

RUNGELN 2

RUNGELN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Fem tilläggsisolerade punkthus från slutet av 1950-talet, i kvarteren YMSEN och RUNGELN. Husen ligger på en bergig höjd längs en återvändsgränd, Ymsenvägen. Sluttningarna mot norr och öster karakteriseras av naturmark som skiljer punkthusområdet från nedanförliggande smalhuskvarter. Framför vissa entréer finns naturstensmurar med målade smidesräcken. I kvarteret Ymsen finns parkeringsplatser i kvarterets norra del samt lekplats mellan två av husen. I kvarteret Rungeln finns en trappa av natursten som leder ner till Sköntorpsvägen.