Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ANTEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

SUNDSBORG 1

ANTEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av sex likartade lamellhus i rött tegel belägna på ömse sidor av Skagersvägen. Husen uppfördes 1943 som s k barnrikehus av AB Stockholmshem. Husen är i stort oförändrade exteriört sedan uppförandetiden. Skagersvägen kantas av lövträd och husen omges av planterad gårdsmark.