Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, HJÄLMAREN 12 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

SKÖNTORP 9

SKÖNTORP 8

HJÄLMAREN 12

HJÄLMAREN 11

SKÖNTORP 7

HJÄLMAREN 9

HJÄLMAREN 10

Beskrivning

Inventeringsår 2005

"Turn around"-projekt från 1980-talet av smalhuskvarter från 1940-talet nordöst Årsta centrum. Riksbyggenanläggningen omfattar elva smalhus som moderniserades i samband med att tre punkthus och en tillbyggnad gjordes 1984-87. Lamellhusen ligger i rader orienterade både i nord-syd och öst-väst och de tillkomna stjärnhusen - ett med dagis - har placerats i anläggningens västra del. Lamellerna är sinsemellan något olika men har genomgått samma förändringar. Genereelt är byggnaderna mycket väl inpassade i den kuperade terrängen. Berg i dagen och sparade träd, främst tallar, är påtagligha inslag i såväl natur- som gårdsmiljöer. Lekplatse...

Läs mer i eget fönster