Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LÅNGHALSEN 6 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

LÅNGHALSEN 6

Beskrivning

Inventeringsår 2005

På tre sidor kringbyggd gård av naturkaraktär dominerad av tallar som öppnar sig mot Långhalsvägen och söder. Längs gatan har en parkeringsplats anlagts. Byggnaderna har portiker i hörnen för enkel kommunikation mellan gata och gård. Hus 1 har entréer mot både gata och gård och öster om detta är marken kraftigt kuperad och bergig. Här finns även en flack parkeringsplats. Mot Kolsnarsvägen har byggnad 2 butikslokaler i såväl huvudbyggnadskroppen som i en envånings utskjutande del.