Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, EDSLAN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

VIRLÅNGEN 4

STORSJÖN 1

MUSKAN 2

EDSLAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Sju låga och tilläggsisolerade punkthus från 1940-talet på höjderna söder om Långhalsvägen. Husen ligger placerade på klipporna med sparad naturmark på sydsidan och endast lätt berabetad mark mot gatan. Tallar dominerar. Byggnaden i kvarteret Edslan ligger i höjdläge ovan Årsta C och har en rundad terrassering med ursprungligt nätstängsel mot väster. Byggnaderna ingår i Brf Stockholmshus 8:s stora 1940-talsområde. Två av byggnaderna har lokaler. Flera av byggnaderna har garage i bottenvåningarna. Byggnadernas utformning är likartad, antal våningar är anpassat efter terrängförhållandena.