Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, JÄRNLUNDEN 4 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

ROXEN 5

JÄRNLUNDEN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Två långa tilläggsisolerade lamellhus från 1940-talet på Borensvägens södra sida med öppet parkstråk till kvarterens punkthus längs Årstavägen. Stråkets topografi varierar men är till stora delar kuperat med berg i dagen och plana ytor som utnyttjas för parkering. Förgårdsmarken mot Borensvägen är smal och planterad med prydnadsbuskar och små lövträd.