Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BOREN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

BOREN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Två lamellhus längs Borensvägens norra sida. Byggnaderna står in på berg och har ett större parti naturmark bakom sig. Marken är här relativt obearbetad men här finns en piskställning. Förgårdsmarken präglas av gräsytor med enstaka träd och buskplanteringar. Gångar med betongplattor går vinkelrätt upp mot entréerna från trottoaren. Byggnaderna ligger spegelvända.