Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GLAN 3 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

STRÅLÅNGEN 2

GLAN 3

GLAN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Fastigheterna Glan 2 - 3 och Strålången 2 utgörs av 5 punkthus på 6 våningar med 1 souterrängvåning. De är lokaliserade på en rad längs den södra sidan av Årstavägen. Husen är ritade och uppförda 1946 av tre arkitekter, så de skiljer sig något åt. Husen uppfördes på sluttande mark. Gården utgörs av en kuperad terräng med berg i dagen och löv- och barrträd. Gården är en del av ett större parti natur och gränsar till anläggningarna Gälnan 1 och 2 samt Bråviken 1 och 2.
Husen har fått förändrad karaktär genom ombyggnader.